Yıldırımdan Korunmak için Okunacak Dua

Yıldırımdan Korunmak için Okunacak Dua
Yıldırımdan Korunmak için Okunacak Dua

İnsanları Allah’a ilticaya sevkeden semavî âfetlerden biri de şüphesiz ki yıldırım çarpmasıdır. Yıldırım çarpması öyle saatli, dakikalı vaka değildir. Bir an meselesidir. Bir de bakarsınız ki yanınızdaki insan yere yığılmış, ruhunu çoktan teslim etmiş. Bilemezsiniz nasıl bir şeyin isabet ettiğini. Ancak bir gökgürültüsü işitirsiniz hepsi o kadar. Ne bir şey görürsünüz, ne de yakalarsınız. Gördüğünüz şey sadece ölümdür.

Böyle âni gelen semavî hâdiseden korunmak için İbn-i Abbas Hazretlerinin duâ makamında okunmasını tavsiye ettiği yıldırım âyetini okumak gerekir. Bu âyeti okuyanın yıldırımdan korunacağını büyük sahâbî ısrarla ifâde etmiştir.

Bizler böyle anlarda duâ makamında bu âyeti okursak, inşâallah yıldırım isabetinden kurtulmuş oluruz. Kurtulamasak dahi âyet okurken hayata gözlerimizi yumacağımızdan imanla gitmemiz bahismevzu olur. Belki hükmen şehâdet makamına da erişmek nasip olur.

Şiddetli gök gürleyip yıldırım ihtimalinin hatırlandığı anda okumayı âdet edinmemiz gereken âyet şudur:

Sübhânellezi yüsebbihur-radu bi-hamdihi vel-melâiketü min hîfetihi ve hüve alâ külli şeyin kadir.

Yıldırım ihtimalinin belirdiği anlarda ucu yükseklere uzanan şeylerin altına girmemeye gayret etmeli, yıldırım çekebileceği anlaşılan cisimlerin altından uzak yerde beklenilmelidir. Bu gibi yüksek yerlere yıldırım toplayıcı paratönerler takıp tehlikeyi maddî tedbirle de önlemeye çalışmalıdır.