Yüzde yüz Etkili En Kadim Yardım Duası ve Esmalar

Yüzde yüz Etkili En Kadim Yardım Duası ve Esmalar

Yardım duası tüm müminlerin bilip sık sık okumas
Yardım duası tüm müminlerin bilip sık sık okumas

Yardım duası tüm müminlerin bilip sık sık okuması gereken mucizevi etkilere sahip bir duadır. Yardım duası aslında Tevbe suresinin 51. ayetinin okunması ile yapılmaktadır. kili En Kadim Yardım Duası ve Esmalar

Kişi 4 rekat nafile namazı kıldıktan sonra Tevbe suresinin 51. ayeti kerimesini yardım duası hükmünde okuyacaktır. Ayeti kermenin Latin harfleri ile orijinal karşılığı şöyledir:

“Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn”

De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız Allah'a güvensinler." (Tevbe- 51)

4 rekat namazdan sonra kişi yardım isteyeceği konuyla ilgili esmayı “Ya” hitabı ile başa getirerek duayı okuyacaktır (Ya Vedud, Ya Rahman gibi)

Bu ayeti dua hükmünde okuyup isteklerine kavuşan sayısız insanın varlığı bu duanın faziletinin en büyük delilidir. Zira Allah’ın kelamı olan Kuran ayetleri en güzel dua lafızları kabul edilmektedir.

Yardım istenecek konuya göre hitap edilecek esmalar

Er-Rahman esması
Maddi sorunlarla ilgili konular için

El- Melik esması
Devrin yöneticileri, amirler ve hakimlerle alakalı konular için

El-Kuddüs esması
Sağlık sorunlarının halli için

Es-Selam esması
Çatışmalardan uzak durmak ve barış içinde yaşamak için

El-Basit esması
Kuraklık ve ticari iflastan kurtulmak için

El- Vedud esması
Gönül meseleleri ile ilgili sorunların halli için

El-Batın esması
Kimseye söylenemeyecek kadar özel ve gizli konular için

Es-Sabur esması
Ruhsal sıkıntıların ve vesvesenin giderilmesi için okunmaktadır

Bu esmalar dışında her konuda el-Azim esması veya el-Kadir esmaları da okunabilmektedir.

Dua öncesi namaz kılmak duanın işitilmesi bakımından son derece mühimdir. Zira bu konuda Kuran-ı Kerim’de şu beyanlar vardır:

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara- 45)

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara- 153)

Yardım duasında bulunacak kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Her şeyden önce kişi kesinlikle abdest almalıdır. yalnız bir ortamda dua etmeli ve mümkünse duanın en fazla icabet gördüğü gece vakitlerini tercih etmelidir.

Bu ayeti kerimeler bize yardım duası edildiğinde mutlaka namazla bunun desteklenmesi gerektiğini buyurmaktadır. Ulema alimleri de yüzyıllardır yardım duasında bulunacak kişilerin dua öncesinde 4 rekat nafile namazı kılınmasını öğütlemektedir.