Zayıf Hafızayı Kuvvetlendiren Çok Tesirli Bir Dua

Zayıf Hafızayı Kuvvetlendiren Çok Tesirli Bir Dua

Zayıf Hafızayı Kuvvetlendiren Çok Tesirli Bir Dua
Zayıf Hafızayı Kuvvetlendiren Çok Tesirli Bir Dua

Hafızayı Kuvvetlendirmek için dua (havass)...çok tesirli . zemzem suyuna okuyup üç gün sabahları aç karnına içmek hafızayı fevkalade kuvvetlendirir.

hafızayı kuvvetlendiren dua
Hafızayı Kuvvetlendirmek için dua (havass)...çok tesirli

Bismillahirrahmânirrahıym *Errahmân *Allemel kur'ân *Halekal insan * Allemehull beyân *Eş şemsu vel kameru bi husbân *Ven necmü veş şeceru yescüdân *Lâ tüharrik bihi lisâneke li ta'cele bih *İnne aleynâ cem'ahû ve kur'aneh *Fe iza' kara'nâhü fettebı kur'âneh *Sümme inne aleynâ beyâneh *Bel hüve kur'ânun mecîdü *Fi levhın mahfuz *Rabbi zıdnî ilmen bi câhi sahibi ulûmil evveline vel âhirin.

Ayeti kerimelerini bir tas zemzem suyuna okuyup üç gün sabahları aç karnına içmek hafızayı fevkalade kuvvetlendirir.