Zor Bir iş ile Karşılaşan 70 Defa Okusun

Zor Bir iş ile Karşılaşan 70 Defa Okusun
Zor Bir iş ile Karşılaşan 70 Defa Okusun

Bir kimse zor bir iş ile karşılaşırsa 70(yetmiş)  defa;

“Yâ Bedias’semâvâti  vel’ardı yâ zelcelâli vel’ikram” duasını okusa, Cenab-Hak bir sebeb halk eder, bu dara düşmüş kulunun işlerini kolaylaştırır.