Zorlukları Yenmek için Dua

Zorlukları Yenmek için Dua

Zorlukları Yenmek için Dua
Zorlukları Yenmek için Dua

Bazı önemli konularda karar vermekte zorlandığınızda;

"İhdina's-sırate’l-müstakîm" Bizi doğru yola ilet, ayeti, 1073 kere tekrar edilir ve karar verilir.
Veya
"Men yehdillâhu fe hüve'l- mühted." (Allah'ın doğru yola illettikleri gerçek doğru yol üzerinde olanlardır.) ayeti 180 kere tekrar edilir.
Veya;
"Allahü yectebi ileyhi men yeşâ." (Allah dilediğini ona ulaştırır.) ayeti 939 kere tekrar edilir.
Veya
"Innellâhe alâ nasrihim le kadîr." (Allah onlara yardım etmeye muktedirdir.) ayeti 866 kere tekrar edilir.
Veya
"Hasbunallâhü ve ni'mel vekil" (En iyi dost olan Allah'a sığındım.) ayeti 450 kere tekrar edilir.
Veya
"İnne hizbellâhi humu'l-gâlibûn." (Allah'ın yolunda olanlar muhakkak ki galiplerdir.) ayeti 1299 kere tekrar edilir.Zorlukları Yenmek için Dua

للهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً فإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلاً

Okunuşu: Allhümme la sehle illa mâ ceaeltehu sehlen fe inneke tec'al- ül hazene ize şi'te sehlen

Anlamı: Allah’ım! Kolaylık ancak senin kolay kıldığın şeydedir.Sen istersen tepeleri düzler,zorlukları kolaylaştırırsın.