Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Dualar

Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Dualar

Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Dualar
Dinlediğini ve Okuduğunu Unutmamak için Dualar

Okuduğunu ve dinlediğini unutmamak için insanlar içinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi

el-Câmi‘u limefterak min düreri’l-ulûmi’l-fâiza isimli eserde naklolunduğu üzere; insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline alırken:

Allâh’ın ismiyle! Allâh-u Te alâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Allâh-u Te alâ ‘dan başka hiç bir ilâh yoktur. O en yüce ve en büyük Allâh-u Te‘âlânın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş, hiç bir ibâdete de kuvvet yoktur."

Kişi okuyacağı kitabı eline alırken,
"Bismillahi ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber.Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil adede küllii harfi kütibe ve yüktbü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn."
derse insanlar içinde herkes unutsa da o kitapta okuduklarını o kişi unutmaz.

Ulemanın beyanı veçhile; okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi okumaya başlamadan önce şu duayı okur:

“Ey Allah! Sen bize hikmet kapılarını aç> Sen rahmetinin hazînelerini üzerimize saç^ ey celâl ve ikram sahihi (kabul et)!”

Okumaya başlamadan önce; Bismillahirrahmanirrahim .اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا خزاءن رحمتك ياذالجلال والإكرام Allahummeftah lena ebvabe hikmetike venşur aleyna hazaine rahmetike ya zel celali vel ikram.

İlim kitaplarını mütalea etmek isteyen kişinin itinâ göstermesi gereken hususlardan biri de okumaya başlamadan önce huzur u kalp ile şöyle demesidir:

“Ey Allâh! Bu kitapta göreceğim şeylerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hıfzıma iade edesin diye Sana emanet ediyorum”

İlim kitaplarını müteala etmek isteyen kişinin itina göstermesi gereken hususlardan biri okumaya başlamadan önce huzuru kalp ile şu duayı ediyor ne diyor
Ya Rabbi bu kitapta bakıp görüp okuyacağım bütün ilimleri sana emanet ediyorum.Ne zaman lazım olursa ihtiyaç halinde aklıma getiresin.
اللهم إنى استودعك جميع ما انظره فى هذا الكتاب حتى ترده على فى وقت احتياجي اليه.
Allahumme inni estevdiuke cemia ma enzuruhu fi hazal kitabi hatta teruddehu aleyye fi vaktihtiyaci ileyhi...

Ya Rabbi en muhtaç olduğum nerede ihtiyacım olsun tak aklıma getiresin.
اللهم إني استودعك جميع ما استفيده من هذا السيد او في هذا المجلس حتى ترده علي في وقت احتياجي اليه Allahumme inni estevdiuke cemia ma estefiiduhu min hazasseyyidi ev fi hazal meclisi hatta teruddehu aleyye fi vaktihtiyaci ileyhi...

dedikleri zaman Allâh-u Te âlânın izniyle hafızalar, zayıf olsa da o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir.