32 Farz Nedir, 32 Farz Nelerdir?

32 Farz Nedir, 32 Farz Nelerdir?
32 Farz Nedir, 32 Farz Nelerdir?
32 Farz Nedir, 32 Farz Nelerdir?

Sevgili Din Kardeşlerim Bu Konumuzda 32 Farzı Ve Her Müslüman Kardeşimizin Bilmesi Gerekenleri Özet Şeklinde Yazalım.

Müslümanlığın Temel Esasları Olan İmanın Şartları ve İslamın Şartlarını Sizlere Yazmak Benim İçin Büyük Bir Şereftir.

İmanın Şartı 6, İslamın Şartı 5, Guslün Farzı 3, Abdest’in Farzı 4, Namazın Farzı 12, Teyemmümün Farzı 2 Olmak Üzere Toplam 32 Farz Vardır.

İmanın Şartlarının Amentü Dua’sında Toplandığını Biliyormuydunuz ? Bilmeyenler İçin Söyledim Bu Duayı Her Müslümanın Ezberinde Tutması Gereklidir.

Amentü Duasının Okunuşu Ve Manası :

Amentü billahi ve melâiketihi,ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt.Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Amentü billahi Kelimesinin Anlamı: Allahü Teala’nın Birliğine Varlığına Ve Tekliğine İnandım.

Ve melâiketihi Kelimesinin Anlamı: Allahü Tealanın Meleklerine İnandım Anlamı Taşıyor.

Ve Kütübihî Kelimesi : Allahın Kitaplarına İnandım Anlamı Taşıyor.

Ve Rusülihî Kelimesi : Allahın Gönderdiği Tüm Peygamberlere İnandım Anlamı Taşımakta.

Ve’l Yevmi’l-Ahıri Kelimesi : Ahiret Gününe İnandım ve İman Ettim Anlamı Taşımaktadır.

Ve bi’l-kaderi, Hayrihî ve Şerrihi Mina’llâhi Teâlâ : Hayrın, Şerrin, Kaderin Herşeyin Allahü Teala’nın Yarattığına İnanıyorum ve İman Ediyorum.

Ve’l-ba’sü Ba’de’l Mevt Kelime Manası : Öldükten Sonra Tekrar Dirileceğimize İnanıyorum, Eşhedü Enla İlahe İllallah : Şehadet Ederimki Allahü Teala’dan Başka İlah Yoktur.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh : Ve Tekrar Şehadet ederimki Hz. Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala’nın Resulü ve Elçisidir.(Peygamberidir)

cami

İslamı Şartı Beştir. Kelime-i Şehadet Getirmek, 5 Vakit Namazı Eksiksiz Kılmak, Elimizde Bulunan Malımızın Zekatını Vermek, Ramazanı-Şerif Zamanı Oruçlarımızı Eksiksiz tutmak.İmkanı Olan Kişinin Ömründe Bir Kez Bile Olsa Hacca Gitmesi.

Guslün Farzı Üçtür.Ağzımızı Temizce Yıkamak, Burnumuza Su Vermek Ve Güzelce Yıkamak Sonuncusuda Tüm Bedenimizi Eksiksiz Yıkamak.

Abdestin Farzı Dörtdür. Abdest Alırkan Yüzümüzü Güzelce Yıkamak, Ellerimizi ve Dirseklerimizi birlikte Yıkamak, Başımızın Dörtte Birini Mesh Etmek ve Son Olarak Ayaklarımızı Topuklarımızla Beraber Güzelce Temizlemek.

Namazın Farzları Onikidir.Namazın Dışında Ve İçinde Olan Farzları Vardır.

Namazın Dışında Olan Farzlar :

Hadesten Taharet, Necasetten Taharet, Setri Avret, İstikbali Kıble, Vakit Ve Niyettir.

Namazın İçinde Olan Farzlar :

İftitah veya Tahrime Tekbiri, Bu Tekbirin Nasıl Olduğunu Namaz Kılma Konularında Vermiştik.

Geri Kalanı İse Kıyam, Kıraat, Rüku, Secde ve Kade-i Ahiredir.

Teyemmüm Farzları İkidir Niyet Etmek ve İki Elimizin İçini Temiz Toprakla Temas Ettirmek ve Yüzün Tamamını Mesh Etmek.

Tekrardan Ellerimizi Toprakla Temas Ettirip Önce Sağ Sonra Sol Kolumuzu Mesh Etmemiz Gerekir.

32 Farz Bu Şekildedir. Daha Kolay Bir Anlatımı Yoktur.