Amener Resulü Ve Fazileti

Amener Resulü Ve Fazileti
Amener Resulü Ve Fazileti


Amener Resulü Ve Fazileti

Değerli Müslümanlar Amener Resulüyü, Açıklamasını Ve Faziletlerini Yakından İnceleyelim.Oldukca Duyarlı Olmamız Gerekir.

Bu Asr-i Şerif Her Yatsı Namazından Sonra Okunur.

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun, küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih, la nüferriku beyne ehadim mir rusülih, ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr, La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina, rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin.

Türkçe Açıklaması :

Peygamberimiz (Aleyhisselam) Rabbından Kendisine İndirilene (Kurana) İman Etti.

Müminlerde İman Ettiler, Hepsi Allah`a Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine İnandı, İman Eylediler.

Allahın Peygamberlerinden Hiç Birinin Arasını Ayırt Etmeyiz.(Müminler) Duyduk Ve İtaat Ettik. Ey Rabbimiz Mağfiretini İsteriz. Dönüşümüz Ancak Sanadır,Diye Söylediler.

Allah Bir Kimseye Ancak gücü Yettiği Kadar Teklif Eder.Herkesin Kazandığı Hayrın Sevabı Kendine Yaptığı Fenalığın Zararıda Yine Kendinedir.

Ey Rabbimiz Eğer Unuttuk, Yahut Kastımız Olmayarak Hata Ettikse Bizi Ondan Hesaba Çekme.

Ey Rabbimiz Bizden Öncekilere Yüklediğin Musibetler Gibi Bize Ağır Yük Yükletme.

Ey Rabbimiz Güç Yetiremeyeceğimiz Şeyi Bize Yükletme.

Bizden Çıkan Günahları Affet, Bizi Bağışla, Bize Merhamet Buyur.Sen Mevlamız Yardımcımızsın, Artık Kafirler Topluluğu Üzerine Bize Zafer Ve Yardım İhsan Buyur (Amin.)

Amener Resulünün Fazileti :

Peygamberimiz (S.A.V) Hadis-i Şeriflerinde Şöyle Buyuruyor.

Bakara Suresinin Son İki Ayetini Geceleyin (Bir Gecede) Her Kim Okursa, Okuyan Kimseye İki Ayet Kafi Gelir.Yani İbadet Etmek O Gece Afetlerden, Belalardan Ve Şeytanların Şerrinden Korunmasına Yeter,Demektir.

Bakara Suresinin Son İki Ayeti Amener Resulüdür.

Kimki Akşamları Amener Resulüden Başlayarak Fensurna Alel-Kavmil-Kafine Kadar Şuurlu Bir Şekilde, İhlas Ve Samimiyetle Okursa Bu İki Ayet Okuyan Kimsenin Hayatını Tanzim Ve Muradına Erişme Bakımından Kafi Geldiği gibi Bütün Kötülüklerdende Muhafaza Edilmiş Olur.

Hz. Ali ve Hz. Ömer (R.A) Efendilerimiz Demişlerdirki, Aklı Başında Olupda Bakara Suresinin Son İki Ayetini Amener Resulüyü Okumadan Uyuyacak Bir Müslümanın Bulunacagını Sanmıyorum.Yani Aklı Olan Kimse Her Akşam Bu Ayetleri Okur.Çünkü Hz.Ali ve Hz. Ömer (R.A) Efendilerimiz Ne Kadar Aklı Başında Kimse Tanıyorlarsa Hepsinin Bu İki Ayeti Okuduğunu Söylüyor Ve Bu Müjdeyi Bizlere bildiriyorlar.

O Halde Bizlerde Aklımızı Başımıza Alalım.Bu Feyzü Bereketten Faydalanalım, Bu İki Ayeti Okumaya Devam Edelim.

Amener Resulü Bakara Suresinin En Sonudur.Miraç gecesinde Peygamberimize Allah Tarafından verilen Ayetlerdir.

Akşamları Yatsı Namazından Sonra Veya Yatarken Bu İki Ayeti Okumanın Sevebı Pek Çoktur.O Kadarki Namazlarını Kılıp Ve Akşamları Bu Amener Resulüyü Okuyan Kimse, Sabaha Kadar İbadet Etmiş Gibi Sevab Kazanır.Bu İki Ayetin Manevi Feyzü Bereketi Çok Büyüktür.