7 Adet Dua Hükmünde Sure ile Bereket Duası

7 Adet Dua Hükmünde Sure ile Bereket Duası

7 Adet Dua Hükmünde Sure ile Bereket Duası
7 Adet Dua Hükmünde Sure ile Bereket Duası

Modern dünyada insanların büyük bir kısmı kazanç sağlamak üzere helal olmayan yollara başvurup her türlü kötülüğü meşru görürken Müslüman bir zat yalnız ve ancak bereketi Allah’tan istemektedir. Bu davranışıyla kötü yollara tevessül etmemekte ve hak yoldan ayrılmamaktadır.

Niçin bereket duası etmeliyiz?

Bereket duasında bulunan mümin sadece malının bereketlenmesi için dua etmemektedir. Çoluk çocuğunun rızkı için ve yakınların da servetinden istifade etmesi için dua etmektedir. Yani bereket duası sadece duayı edeni ilgilendirmemekte daha geniş bir alanı etkilemektedir.

Müslümanların kültür ve medeniyet yapısında kullara el açmak hoş karşılanmaz. Üreten ve kazanan Müslüman her zaman takdir edilir. Bu konuda veren elin alan elden üstün olduğu her daim dile getirilir. Ayrıca maddi yönden muhtaç olmamak demek salim bir gönle sahip olmak ve salih amellere yakın olmak demektir.

Zira muhtaç olanların günah işlemeye daha yakın olduğu ve hayat zorunluluklarının onları buraya sürüklediğini kişisel deneyimlerimizle bilmekteyiz. Allah bizi ve sevdiklerimizi bu tarz yorumların konusu olmaktan uzak tutsun inşallah. ( amin )

Bereket duasında inşallah Allah duaya karşılık verecektir

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın duaları işiten olduğu ve dualara karşılık verdiği birçok yerde ifade edilmiştir. Bu konuda şu ayetler gayet öğreticidir:

- Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara- 186 )

“Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”( A'râf- 55)

Bu iki ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere kul dua edecek ve takdiri Allah’a bırakacaktır. İnşallah Allah duasına karşılık verecektir.

Bereket duası edileceği gün oruçlu olmak

Ulemadan birçok zat, bereket duasının edileceği gün oruçlu olmanın faziletinden uzun uzun bahsetmiştir. Çünkü oruç öyle bir ibadettir ki sadece kişiyi açlıkla sınamaz. Kişinin ruhsal yönden de birçok olumlu değişim yaşamasına vesile olur.

Oruçlu olunan günün akşamı ve yatsı namazı sonrası bereket duasının okunacağı en makbul zamandır. Ayrıca kandil günlerinde de bereket duasının okunması duanın çok daha tesirli olmasını sağlamaktadır.

Duaya başlamadan önce abdest almak, yalnız bir ortamda bulunmak ve dua öncesi 4 rekat namaz kılmak da duanın diğer gerekliliklerindendir.

Bereket duasının yapılacağı gün küçük bir sadaka verilmesi rahmet kapılarını açacağı için fakir fukaranın sevindirileceği bir çaba içine girmek de faziletli bir fiil olacaktır.

Bereket duasına başlamadan önce peygamberimizin bütün dualar öncesinde okuduğu şu kısa ifade ile duaya başlamak ise sünnettir. Peygamberimiz dua öncesi şu sözleri buyururlardı:

“Süphane Rabbiyel aliyyil alel vehhab”

Bereket duası hükmünde olan surelerin okunma sırası şöyledir:

Maide suresi

Bu sure okunduğunda inşallah kişinin özel hayatında maddi sıkıntının izi dahi olmayacaktır. Yani kişinin hanımı ya da kocası asla rızık kazanma telaşı ile ailesini huzursuz etmeyecektir. Çünkü Allah onları rızık kazanma uğraşısı ile sınamayacaktır.

Hicr suresi

Bu dua ile kişi her ne ticari işe girişirse her türlü fırsatı değerlendirecek ve Allah basiretini arttırarak onun zenginleşmesini sağlayacaktır.

Meryem suresi

Bu sure sadece kişinin kendisinin değil ailesinin ve komşularının da zenginleşmesini sağlamaktadır. Daha çok toprağa bağlı ürünlerin bereketlenmesi için okunsa da farklı her durum için gönül rahatlığı ile okunabilmektedir.

Rahman suresi

Bereket duası hükmünde sureler içinde en etkililerinden biridir. Kişiyi beklediğinden çok daha kısa sürede refaha kavuşturur. Bazen şifa bulmak amacıyla okunduğu da olmaktadır.

Zariyat suresi

Kıtlık ve açlık gibi çok kötü durumlar günümüzde tehdit gibi algılanmasa da bazen olağanüstü olaylar olmakta ve biz ailelerimizle birlikte bu kötü şartlarda yaşamak zorunda kalabilmekteyiz. Her kim ki Zariyat suresini okursa inşallah kıtlık ve açlık görmeyecektir. Allah o kişinin ailesine de bu çetin şeyleri yaşatmayacaktır.

Vakıa suresi

Bu sure devamlı okunursa kişiye çocuklarından, kardeşinden ya da eşinden bir maddi destek gelir. Bazen miras bazen de hayırlı iş ortaklığı gibi kişiye fırsat kapısı açan Allah’ın nimetlerini bahşeder. Kimi durumlarda ise kişi daha önce fark etmediği bir yeteneğinin farkına varır ve bu yeteneğinden para kazanmaya başlar.

Mutaffifin suresi

Kim bu sureyi daimi olarak okursa ticaret yaptığı kişileri kolaylıkla ikna edebilir. Allah ona hem insanları etkileme hem de hitabet gücü bahşeder. Böylelikle önünde her türlü yol açılmış olur.

Bu sureler peş peşe okunduktan sonra kişi ellerini yüzüne sürerek “amin” diyecek ve duasını bitirecektir.