Akraba Evlilikleri Günah Mıdır

Akraba Evlilikleri Günah Mıdır

İslam dini Müslümanlara evlenerek nesillerini devam ettirmelerini emreder. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir.” (1) Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’de bu konuyla ilgili olarak ‘’Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur. Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç, şehveti kıran bir şeydir.”(2) buyurmuştur. Müslümanlar için evlilik bir ibadettir ve şartları vardır. Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre evlilik şartlarından biri de akraba evliliğidir.

Akraba Evliliği Caiz Midir?

Akraba evliliği konusunda İslam dini usul ve für’u kavramı ile sınırları çizmiştir. Yani bir erkeğin usulü büyük bildiği nesli ve für’u kendisinden küçük olan nesli anlamına gelmektedir. Bu kavramlar dâhilinde erkeğin evlenemeyeceği usul akrabaları şunlardır:

 • Kendi annesi
 • Kayınvalidesi
 • Teyzeleri
 • Halaları
 • Üvey annesi
 • Ninesi
 • Kız kardeşleri
 • Kız kardeşinin kızları
 • Erkek kardeşinin kızları
 • Sütannesi
 • Sütkız kardeşi
 • Sütkız kardeşinin kızları
 • Süt erkek kardeşinin kızları
 • Sütannesinin annesi
 • Süt teyzesi
 • Süt halası

Erkeğin evlenemeyeceği für’u akrabaları şunlardır:

 • Kızları
 • Torunları
 • Oğlunun hanımı (gelinleri)
 • Üvey kızları

Erkeğin hanımı vefat edince evlenebileceği geçici haramlığı kalkan kadınlar:

 • Eşinin kız kardeşi
 • Eşinin halası ve teyzesi
 • Eşinin kız ve ya erkek kardeşinden olma kızları
 • Eşinin sütkız kardeşi, süt halası, süt teyzesi, kız ve erkek sütkardeşlerinin kızları

Akraba evliliği İslam dinine göre haram olanları, mekruh olanları ve geçici haram olanları ile birlikte bellidir. Bunun dışında yapılacak olan evliliklerde İslam dini haramdır ve ya evlenilemez sınırı koymamıştır. Her aile sağlıklı nesiller yetiştirmek ister. İslam dini de bu gaye doğrultusunda anne ve babada hastalık olması durumunda neslin sağlıklı olarak dünyaya gelememe ihtimali olmasından dolayı akraba evliliğinde dikkat edilmesini tavsiye etmiştir. Akraba olup annede de babada da çocuğa geçecek bir hastalık varsa bu hastalığın çocukta görülmesi muhtemel olacaktır. Ancak akraba evliliği olmazda anne ve ya babadan biri sağlıklı diğeri hastalık taşıyıcısı olursa bu durumda gelecek nesiller için evlenilmemesi daha uygundur. İslam dini biyolojik açıdan oluşacak bu sorunlara rağmen akraba evliliğini yasaklamamıştır. Kur’an’ın ve sünnetin haram kıldıklarını helal kılmamak suretiyle akraba evliliği yapılabilir.

Kaynaklar

(1)Nur Suresi, 32

(2)Sahih-i Müslim