Allahın Yardımı için Okunacak Dua

Allahın Yardımı için Okunacak Dua
Allahın Yardımı için Okunacak Dua

Müslümanlar her hangi bir olay karşısında Allah’tan yardım dilediklerinde günde 7 kere okumaları gereken dua: ‘’ Hasbiyallahü la ilahe illahû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşil’ azıym. ” duasıdır.

Anlamı:

Allah bana kafidir. Ondan başka ibadet edilecek hiç bir ilah yoktur. Ona dayandım O’na güvendim. O arş-i azîmin (büyük arşın) sahibidir. ” şeklindedir. Sabah akşam 7 defa bu dua okunduğunda; stres, sıkıntı, zorluk, üzüntü, huzursuzluk gibi olumsuz durumlardan uzak kalınır, Cenabı Rabbilalemin bizleri korktuklarımızdan ve başımıza geleceklerden korur.

Gün içinde bu duayı 7 defa okuyan müslüman için peygamber efendimiz İmam Buhari: ‘’ Allah’ın yardımı ve rahmeti onun üzerine olur, Onun üstesinden gelemeyeceği zorluk ve iş yoktur.Duanın bereketiyle dünya ve ahiret sıkıntılarından korkularından kurtulmuş olur, Allah’ın yardımını alırsın. Yeterki bu duayı peygamber efendimiz emrettiği şekilde oku ve duaya sarıl. ‘’ şeklinde yorumlamıştır.

Hz. İbrahim AS., Ateşe atarak cezalandırmak isteyen kafirler karşısında: ‘’ Hasbiyallahü, Allah bana kafidir,benim halimi gören (Allah bana yetişir).” Şeklinde dua ederek allah’tan yardım dilemiştir. Cenab-ı Allah da kulu ve Peygamberinin duası karşısında ateşi gül dolu bir gülistana çevirerek karşılık verdi. Çünkü güç kuvvet O’nun elindedir. “Hasbiyallah Allah bana yeter” diyen kulunun yardımına hemen yetişir.

Allahın yardımını dilemek için okunması gereken bir diğer dua da: “Allâhümme ente adudî ve nasîrî, bike ehûiü ve bike esûlü ve bike ükâtilü.” Duasıdır. Bu duanın anlamı:
“Allahım, bana kuvvet veren ve yardım edene sensiıı. Senin için savaşa gidiyorum, senin yardımın ile saldırıyorum ve senin için dövüşeceğim.” Şeklindedir.