Aşure Günü Okunacak Etkili Bir Dua

Aşure Günü Okunacak Etkili Bir Dua

Aşure Günü Okunacak Etkili Bir Dua
Aşure Günü Okunacak Etkili Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi Rabbil Alemin. Vessalâtü vesselâmü Alâ sey-yidinâ muhammedin Alâ Alihi sahbihî ecmain ettik ettik. Allahumme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül Mennan.

Hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cim Ve. Vel-avne Alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sui. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Zel-celali vel-ikram Yâ. . Bi-rahmetike Yâ erhamer-râhimîn, Ve sallallahu Alâ seyyidinâ muhammedin vel Alâ Alihi sahbihî ehl-i beytihî ecmain ettik ettik

Aşure Günü Okunacak Etkili Bir Dua

manası: Rahman Rahim Olan Allah’ın Adıyla .. Hamd kökünden, âlemlerin rabbi Olan Allah’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber efendimize, ehl-i beytine bütün, ashabına olsun ziyaretinde. Ey Rabbim, sen ebedi, ezeli, Hayy, kerim, Hannan, mennânsın. Bu gelen, Yeni Bir Yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl Muhafaza olmayı istiyorum. Içimde Ve, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana Nasib et, ey Celâl ikram sahibi Rabbim ettik. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi … Efendimiz Muhammed-sallallahu aleyhi aline onun, ashabına bütün, A.Ş., Sellem-‘e ettik ehl-i beytine nemâzı olsun ..

Selam ve Dua ile…