Aşure Günü Rızık isteği için ” Yâ Rezzak c.c” Okunur

Aşure Günü Rızık isteği için ” Yâ Rezzak c.c” Okunur
Aşure Günü Rızık isteği için ” Yâ Rezzak c.c” Okunur

Aşure  günü bir sene boyunca rızık sıkıntısı çekmemek için;Rabbimizin rızık veren ,rızıkları dağıtan İsmi şerif olan “Yâ Rezzak ” İsmi şerif  (308) defa okunur.

Rızık iki kısımdır.

Bunlardan bir kısmı zahiri rızık, bir kısmı da batını rızıktır. Sonra ruhun rızkı,nefislerin rızkı ve kalplerin rızkı vardır. “Ela bi zikrillâhi tatmâinnül kulûbü.” ( Allah’ı anmakla kalpler huzur ve sükuna kavuşur.) “Helmin Hâlıkin gayrillâhi yerzüküküm minessemâi ve’l ardı.” (Allah’tan gayrı size gökten ve yerden Rızık veren bir yaradan var mı.)

Rızıkları Allah katından isteyin. ”Ey kullarına rızkını veren Allah’ım. Beni de rızıklandır.”

308 Ya Rezzak  c.c  okuduktan sonra aşağıdaki rızık duası okunur.Sayı yok okuyabilidğiniz kadar okuyun

Bismillâhirrahmanirrâhim. “Allahümme entel kefil.El Rezzak alel itlak alel muselil rızku li külli ahadin. Minel mahlukati süphaneke razıku’ssemavati ve’l arzı bil erzaki ve emdettehüm bi letaifil ruhaniyyati ve razıku ehlil berri ve’l bahri ve razıkul nevamisul cismaniyyati ve razıkul cenine fi batni ümmihi minel gizail latifi ve’l esribetül dakikati es’elüke en tedürre aleyyel erzaki min cemiul afaki ve tesrahü Sadri ve temüddeni bi en teksifhü ala letaifil rizkiyyeti ve en tecaleha liye kivveten min keremike ya kerim ve imnah kalbi biletaifil maarifi vecalha fi rızki ve müddeni ya rabbel alemin ya Rezzak ve en temüddeni biha ve tahyi kalbi ilel ebedi ya Allah ya Rezzak.”

Rızık ve diğer  istekleriniz  için okuyunuz.