Ayet-el Kursi Duası ve Faziletleri

Ayet-el Kursi Duası ve Faziletleri
Ayet-el Kursi Duası ve Faziletleri

Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayet-el Kursi duasının okunması çok sevap olan ve hayırlı olan bir duadır.

Bismillahirahmanirahim.
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfeu indeu illa bi’iznih ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm. Vela yü – hitüne bi’şey’im min ilmihi illa bima şae versia kursiyyü hüssemavati velard. Vela yeuduhü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim.
Anlamı:

Rahman ve rahim olan Allah’ın ismiyle bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzuruna şafaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Olar ise o’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce çok büyüktür.
Ayet-el Kursi Duasının Faziletleri
Ayet-el Kursi okunan eve cinler ve şeytan giremez.
Ayet-el kursi okuyan kişinin kaygısı, stresi azalır.
Ayet-el kursi okuyan kişigünahlardan uzak durmaya başlar ve şeytanla bir olmaz.
Ayetel Kürsi okuyan kişi bunu huy haline getirirse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar.,
Ayet-el kursi ayetini peygamberler, sıddıklar ve şehitler sürekli okur. Bu ayeti okuyan kişi her gün okursa sıddıklar mertebesine erişir.
Ayet-el Kürsi 170 defa okunduğunda, okuyan kişinin her türlü sıkıntısında Allah yardım eder, kederden ve kaygıdan uzak durur, rızkı bollaşır.
Ayetel Kürsi farz namazlrından sonra okunduğunda okuyan kişiye Cennetin 8 kapısı birden açılır ve okuayn kişi bu kapılardan istediğinden girebilir.