Beraat Gecesi Duaları

Beraat Gecesi Duaları
Beraat Gecesi Duaları

Berat gecesi Allah’a sığınılan ve günahlardan pişmanlık duyulduğu için tevbe edilen ve Allah’ın rahmetini tevbe edenlerin üzerine yağdırdığı kutsal bir gecedir. Bu gece günahardan kurtulmak doğru yola erişmek için şu dualar edilir:

“Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Anlamı: “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”
Peygamber efendimiz berat gecesinde şu duayı okumamazı buyurmuştur:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”
Berat gecesinde kılınan namazın ardından 100 defa “Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ muhammedin fi’l-ervâh. Ve salli ‘alâ cesed-i seyyidinâ muhammedin fi’l-ecsâd. Ve salli ‘alâ kabr-i seyyidinâ muhammedin fi’l- kubûr.” Salavatı getirişlmeli ardından 3 defa Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm

İlâhî cû’düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke evsalenî ileyk. Ve keremüke karrebenî ledeyk. Eşkû ileyk mâ-lâ yahfâ ‘aleyk. Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyk. Îza-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürebe’l-mekrûbîn. Ferric annî mâ-ene fîh. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. Festecibnâ leh. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike nünci’l- mü’minîn. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyh.” Okunmalır. Berat gecesinin hayırlı ve günahlardan arınarak geçirmek isteyen müslümanlar bu duaları okuyarak gece boyunca allah cc. Rahmetinden nimetlenirler.