Başarının Sırrı Olan Dua

Başarının Sırrı Olan Dua

Başarının Sırrı Olan DuaBaşarının Sırrı Olan Dua

Hiç bir şey,Allahü Teala’nın Kudret Elinden kurtulamaz.Bütün yaratılanlar O’na mecburdur.Saltanat ve Ceberut Sahibi olan yalnız O’dur.yarattıkları istese de istemese de dilediğini onlar işletir.

Hayatta Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua:

''Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi temmim bil-hayr"

"Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşimi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle."

Hayatta Başarılı Olmak İçin Okunacak Esmalar:

Hayatta başarılı olmak isteyen her gün 68 defa "Ya Muhyi " esması okunur.

Bu özellikler Allah’ın “Cebbar” ismine mahsustur.

Her gün 296 defa “Ya Melik,Ya Cebbar celle celalühü” zikrine devam eden,her işinde başarılı olur.
Her gün 1306 defa “Ya Cebbar,Ya Zü’l-Celali Ve’l-İkram celle celalühü” zikrine devam edenin rızık ve kısmet kapıları açılır.
Her gün 206 defa “Ya Cebbar celle celalühü” zikrine devam eden;herkes tarafından sevilir,her yerde sözü geçer.
İşlerinde başarılı olmak isteyenler "Ya Evvelü celle celalühü" ismi şerifini vird edinmelidirler.Bu ismin ebcedi 37 saati Güneştir.
Bu ismi okuyarak işe başlayan kimse işlerinde hayır ve berekete nail olur.Okumaya devam edenler, bütün maksatlarına ulaşır.
40 cuma 100’er defa okuyanın dileği gerçekleşir.