Şifa için Okunacak Dua ve Esmalar

Şifa için Okunacak Dua ve Esmalar 

Şifa için Okunacak Dua ve Esmalar
Şifa için Okunacak Dua ve Esmalar

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

"Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke." 

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

“Ezhib”l be”se Rabbin”nasi esfi ve entes”safi la sifae illa sifauke , sifaen la yügadiru sekama”

"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:"Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake."

Buhari’nin aktardığına göre Hz. Muhammed, defalarca hastalara “La be’se tahûrun inşallah” yani “( hastalığınız ) günahlarınıza kefarettir inşallah.” derdi. Bu da bize göstermektedir ki hasta olanların ümitsizliğe düşmemeleri gerekmektedir. Zira onların hastalıkları dünya sınavının bir parçasıdır. Bu nedenle her hal ve durumda yüce Mevla’ya şükretmek gerekmektedir.

Şifa Bulmak İçin Okunacak Esmalar:

Cuma namazı vakti abdest alınır ve aşağıdaki esmalar okunur.

Hastalara 7 gün 7 defa "Ya Muhyi" okunur.Hasta üstüne "Ya Hayy" esması 180 kere okunur.

Hastalıktan Kurtulup Şifa Bumak İçin İnşirah Suresi ve Büyük Mucizesi

Hastaların sık sık okuduklarında gönüllerine huzur veren ve onların moralini diri tutan bir diğer sure ise İnşirah suresidir. İnşirah suresinin meali şöyledir:
“Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak rabbine yönel ve yalvar.”

Sözlere dikkat edildiğinde doğrudan doğruya kişinin gönlüne hitap ettiği açıkça görülmektedir. İnşirah suresinin orijinali ise ses değeri yönüyle tam bir mucizedir. Kur’an’da olduğu şekliyle birkaç defa okunduğunda hem okuyan hem de dinleyen kişi bütün sıkıntılarından uzaklaşabilmektedir. Surenin orijinali şöyledir:

"Bismillahirrahmanirrahim, Elem neşrah leke sadrek. Ve vedagnâ anke vizrek. Ellezî enkada zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab."

Dünyadaki bütün hastalıklar için şifa duasını okuyabilirsiniz.

"Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn."

"Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Hasettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun."

"Bismillah,erkike min külli şey’in yü’zike,ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin,Allahu yeşfike, Bismillahi erkike".

"Allah’ın adıyla seni rahatsız eden herşeydeniher türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum."

Hazret-i Âişe radıyallahu anha-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;
"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." Yine Âişe radıyallahu anhâdan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine bir hasta için şifâ bulmasına duâ taleb edildiği zaman:


Allah'ın adiyle duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı, birimizin tükrüğü ile hastamıza Allah'ın izniyle şifâ verir.

İbn Abbas radıyallahu anhümâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir hâtûn müracaat edip:
-Ya Resûlellah, ben sar'a illetine dûçar oluyorum. Hem de sar'a hâlinde çılıyorum. Allah Teâlâya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin, dedi.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına hitaben:

-Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim, buyurdu.

Sonra o hâtûn:

-Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar'a hâlinde açılmamam için Allah teâlâ Hazretlerine duâ ediniz, dedi.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular.

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı:

"Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur."
"Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshde: "Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım!" de. Biiznillah Teâlâ şifâ bulursun."

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve:
"Bismillah. Allah her hastalıkdan seni kurtarır, ve şifâ verir, hased etdiği zaman hasedcinin şerrinden muhafaza eder, her nazarı değenin nazarından seni korur." derdi.

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

"Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalarından uzak tut."

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü'min yedi defa:

"Büyük Allah'dan, büyük Arş'ın rabbi Allah'dan sana şifâ vermesini istiyorum!" derse muhakkak afiyet bulur."