Belâları Önleme Duâsı

Belâları Önleme Duâsı 

Belâları Önleme Duâsı
Belâları Önleme Duâsı

Türkçe Okunuşu:

Bismillûhirrahmânirrahîm,

Hassantü nefsi ve ehli ve men hadaranî ev gâbe annî bil hayyillezî lâ yemûtü, vel-ce’tü zahrî fi hıfzi zâlike lil hayyil kayyûmi. Ve asbahtü fi civârillâhillezî lâ yurâmü velâ yüstebâhü ve fi zimmetihi ve zamânihillezi lâ yuhferu zamânun indehu. Festemsektü biurvetillâhil vuskâ, rabbî ve Rabbissemâvâti ve! ardi lâ ilâhe illâ hüve, fettehizhu vekîlen.

Tevekkeltü alellahi ve’tasamtü billahi ve fevveztü emri ilellâhi, ni’mel kâdiru Allahu. Fellah’u hayrun hâfizan vehüve erhamurrâhimîn. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim adede halkihi ve rızâe nefsihi ve zînete arşihi ve midâde kelimâtihi.

Lekad câeküm Resulün min enfüsiküm azizin aleyhi ma anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne raûfun rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyella.hu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

Belâları Önleme Duâsı Arapçası

Açıklama:

Bu büyük vird, mazarratı def için ve menfaati celb için okunur. Her sıkıntı ve her belâ karşısında bu duâ okunur. Ağrı sızı anında da okunur. Büyük bir duâdır. Gece gündüz okunmalıdır. İnsan kendisini korumak ve belâlardan sakınmak için bu duâyı devamlı okumalıdır. Çünkü mazarrat anında buna devam eylemek çok faydalıdır. Her insan sıkıntıya kalabilir, ancak sıkıntıdan kurtulmanın yegâne çaresi bu duâyı ihlâsla okumaktır. Her akşam ve yatsı arası, her sabah namazından sonra bu duâya devam eylemek lâzımdır.

Müslüman evvelâ Allah’a tam manasıyle sarılmalı, hem de bu duâya gece gündüz devam etmelidir. Bu vesile ile Allah’ın rızasına kavuşmalıdır.