Veysel Karani’nin Duâsı

Veysel Karani’nin Duâsı 

Veysel Karani’nin Duâsı
Veysel Karani’nin Duâsı

Okunuşu:

Bismilahirrahmânirrahîm,

İlâhî, ente Rabbî ve enel abdü ve entel Hâliku ve enel mahlûku ve enterRezzâku ve enel merzûku. Ve entel Mâliku ve enel memlûku ve entel Azîzü ve enezzelîlü ve entel Ganiyyü ve enel fakîrü ve entel Hayyü ve enel mümîtü, ve entel Baki ve enel fâni ve entel Kerîmu ve enelleîmü, ve entel Muhsinu ve enel müsîü ve entel Gafuru ve enel müznibü ve entel Azîmü ve enel hakîrü ve entel Kaviyyü ve enezzaîfu ve entel Mu’tî ve enessâil,

ve entel Emînu ve enel hâif ve entel Ecvedü ve enel miskin ve entel Mucîbu ve eneddâî, fağfirlî zünûbî ve tecâvez annî bi rahmetike yâ Erhamarrâhimîne.

Veysel Karani’nin Duâsı Arapça

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, Sen Rabbim’sin, ben kulunum. Sen Hâlik ben mahlûkum. Sen rızık veren, ben rızıklanan.

Sen sahib, ben sahiplenen; Sen şerefli, ben şerefsiz; Sen zengin ben fâkirim. Sen diri ben ölüyüm. Sen Bâki, ben fâniyim. Sen kerem sahibi ben keremsizim.

Sen iyilik yapan, ben kötülük yapanım.

Sen bağışlayan, ben günah işleyenim. Sen büyük ben küçüğüm. Sen kuvvetli ben zayıfım. Sen veren ben dilenenim. Sen emniyetli ben emniyetsizim. Sen cömert, ben ise miskinim. Sen kabul eden, ben duâ edenim. Günahlarımı bağışla, beni azarlama, beni rahmetine ulaştır, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Açıklama:

Büyük velilerimizden Veysel Karânı Hazretlerinin bu mübarek duâsı dikkati câlibdir, gönüllere nur serpici, kalbleri açıcı, ve insana insanlığını ve kulluğunu bildiricidir.

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde: “Nefsini bilen Rabbini bilir. ” buyurmaktadır. Çok kimse vardır ki, malına, parasına, ilmine, mevkiine aldanır. Halbuki bunların hepsi geçicidir. Esas olan Allah sevgisi ve O’nun izinden gitmektir. İnsanlar bu duâya gece gündüz devam etmekle bu büyük velinin hem duâsına mazhar olurlar ve hem de büyük bir gönül ferahlığına kavuşurlar. Psikolojik olarak insan iyi bîr iş yaptığı vakit nasıl sevinç duyuyorsa, her hangi bir işi için bu duâyı yaptığında da öylece sevinç duyacaktır. Peygamberimiz duâ yaptığında son derece sevinirdi. “Arzuhalimi Hakka verdim, kalanı O’na aittir.” derdi. Biz de Mevlâmıza bu büyük insanın seçmiş olduğu duâsı ile yalvaralım, günahlarımızın dökülmesini isteyelim. O’ndan başka bizleri affedecek başka bir kapının bulunmadığını hem kalbimiz ve hem de dilimizle açıklayalım.