İbn Teymiyye'den Güzel Bir Türkçe Dua

İbn Teymiyye'den Güzel Bir Türkçe Dua

Takıyuddîn Ahmed ibn Teymiye ya da kısaca İbn Teymiyye
Takıyuddîn Ahmed ibn Teymiye ya da kısaca İbn Teymiyye

Takıyuddîn Ahmed ibn Teymiye ya da kısaca İbn Teymiyye, Selef / Selefiyye anlayışının en önemli âlimlerinden ve görüşleri çeşitli İslâm âlimlerini ve akımlarını etkilemiş olan âlim.

"Allah'ım! Mü'min erkek ve kadın, Müslüman erkek ve kadın kullarını bağışla. Onların kalplerini birleştir. Onların aralarında olan çekişmeleri ıslah et. Onları, Senin ve onların düşmanlarına karşı üstün kıl. Onları kötülüklerin açığından ve gizlisinden koru!

Allah'ım! Kitabına, Dinine ve Mümin kullarına yardım et. Allah'ım! İnsanları Senin dininden alıkoyan ve Senin dinini değiştirmeye kalkışan kafirlere ve münafıklara azap et!

Allah'ım! Mücrim kavimlerden, geri çevrilmeleri mümkün olmayanların üzerine azabın en şiddetlisini indir!

Ey bulutları gezdirip yürüten, kitabı indiren Rabbimiz! Onları depremin sarstığı gibi sars ve bizi onlardan üstün kıl.

Rabbimiz! Bize yardım et, bize düşman olanları bize üstün değil, bizi onlara üstün kıl!

Bizi, bize karşı azgınlık yapanlara karşı yücelt! Rabbimiz, bizi Sana gönülden bağlı, fedakar şâkir kullarından eyle!

Rabbimiz! Tevbemizi kabul et ve bizi günahlarımızdan temizle. Kıyamet günü hüccetimizi sabit kıl, dillerimize hakkı söylet ve dillerimizi doğrult ve sinelerimizin kirini gider!

Sünnet'i üstün kılan, bid'at ehlini alçaltan Allah'a hamd; Muhammed'e(sas) ve O'nun ashabına salat ve selam olsun!"

(İmam İbn Teymiyye)