Borçlardan Kurtulmak için Sabah ve Akşam Okunacak Tesbihler

Borçlardan Kurtulmak için Sabah ve Akşam Okunacak Tesbihler
Borçlardan Kurtulmak için Sabah ve Akşam Okunacak Tesbihler

Borçlardan kurtulmak için aşağıdaki tesbihler samimi bir kalp ile  okunabildiği kadar okunur.

“Sübhânellâhil azıymi ve bihâmdihi estağfirullahe ve etûbü ileyhi velâ yümennü aleyhi sübhâne  men yüciru  ve lâ yücâru aleyhi sübhâne menit tesbihu minnetün minhü alâ  menı’temede aleyhi sübhâne men yüsebbihu küllü şey’in bihamdihi sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehül ceniu tedârakni biafvike fe inni cezûun estağfirullâhel azıyme yâ kerimü yâ vehhâbü yâ Bâsıtu yâ razzâku yâ fettâhu yâ vâsiu yâ ğaniyyü yâ muğni yâ min’ımü yâ mütefaddılü.”

Kaynak: Sırrul esrar Duaları ( Arif Pamuk)