Borçlu Kardeşlerimiz için 41 Vakıa Suresi

Borçlu Kardeşlerimiz için 41 Vakıa Suresi
Borçlu Kardeşlerimiz için 41 Vakıa Suresi

Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahir-Rahmanir-Rahiym..El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Vesselatü Ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn..
Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”


Alemlerin Rabbi olan Allaha sonsuz hamd ediyoruz…
Sonsuz şükrediyoruz…


Peygamberimize sonsuz salat ve selam ediyoruz…
Allah!ım Vakıa Sûresini okuyan ve dua isteyen aşağıda isimleri yazılı ve dua isteyen.Bu duaya ihtiyacı olan tüm kardeşlerimizin  bu sure hürmetine  rızıklarını artır.


Borçlu olan kardeşlerimizi bu dua hürmetine en kısa zamanda borçlarından kurtar.Dualrımızı kabul et.Okuyan her kardeşimizin duası hürmetine cümlemizi sıkıntılarımızdan selamet çıkar amin..
Sadakallahül azim.Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesifun ve selamün alle mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin-el Fatiha