Borçtan Kurtulmak ve Zengin Olmak için Dua

Borçtan Kurtulmak ve Zengin Olmak için Dua
Borçtan Kurtulmak ve Zengin Olmak için Dua

Ağır bir borca girip de alacaklıların karşısında ezilen kimse, CEL-CELUTİYYE duasının 19. beytini, her gün 5 vakit namazlardan dan sonra 7 defa okumaya devam etse, Allah onu sıkıntısından kurtarır. Allah ona  borcunu ödemeyi nasip eder.

“Elâ vakdi ya Rabbâhü bi’n-nûri haceti bi nûri  eşmehin celyan serian kadinkadat””

“Allah’ım! ihtiyaçların hemen giderilmesini sağlayan  Selâm isminin tecellisi ile ihtiyaçlarım gider.”