Bu Duayı (41) Defa Okuyanın Haceti Kabul Olur

Bu Duayı (41) Defa Okuyanın Haceti Kabul Olur

Bu Duayı (41) Defa Okuyanın Haceti Kabul Olur
Bu Duayı (41) Defa Okuyanın Haceti Kabul Olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “ Muyiddin-i Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup hacetini Allah’a arz eden kimsenin dileği kabul olur.” (M.Ahzâb)

Bismillahirrahmanirrahıym.

YÂ kâdiru Yâ zâhırı Yâ bâtınü yâ latıyfü yâ habîru kavlihül hakku ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sûri âlimül ğaybi veş şehâdeti ve hüvel hakimül habir.”