Cenneti Çok Arzu Eden Kimseler için Etkili Dua

Cenneti Çok Arzu Eden Kimseler için Etkili Dua

Cenneti Çok Arzu Eden Kimseler için Etkili Dua
Cenneti Çok Arzu Eden Kimseler için Etkili Dua

Bismillahirrahmanirrahiym,

Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ılmi kaimen bil kıst.la ilahe illa hüvel aziyzül hakiym.İnned dine ındellahil islam.

Yatarken, bu ayeti okuyan kimseden, Yüce Allah kıyamete kadar onun için mağfiret edecek yetmiş bin melek yaratır. Bu ayeti okudukdan sonra da “Allah’ın şahitlik yaptığına şahitlik ederim. Bu şahadet benim için bir emanettir. ”derse Allah da kıyamet günü şöyle buyurur. “Katımda kuluma verilen sözüm vardır. Haydi onu cennete sokun.

kaynak:Arif Pamuk(pamuk yayıncılık,şifalı dualar)