Bu Hadisleri Okuyalım

Bu Hadisleri Okuyalım

Bu Hadisleri Okuyalım
Bu Hadisleri Okuyalım

Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud).

Allah cemildir (güzeldir) güzelliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.
(İbn-i Adiyy).

Allah beni cömert ve mütevazi bir kul olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı.
Hadis (Ebu Davud).

Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır.
Hadis (Deylemi).

Hastalık bir kamçıdır. Allah onunla yer yüzünde kullarını terbiye eder
Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

Hz. Peygamberin Adba adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevi, bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslümanların ağrına gitti. Bunun üzerine Allah Resulü durumun farkına vararak şöyle buyurdu: Allah bir şeyi yükseltti mi, sonradan mutlaka onu alçaltır.
Hadis (Buhari, Ebu Davud ve Nesai).

Kişinin parmakla gösterilir olması, kötülük olarak ona yeter.
Hadis (Taberani).

Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması... Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter...
Hadis (Ebu Nuaym).[/b]

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.
[b]Hadis-i Şerif (Hatib).

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez.
Hadis (İmam Ahmed).

Kıyamet gününde şehitler getirilip, hesap için durdurulur. Sadaka verenler getirilip, hesap için durdurulur. Dert verilip belaya uğratılanlar da getirilir, ancak onlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Kendilerine yağmur gibi sevaplar yağdırılır. Bela ehlinin elde ettiği bu sonsuz ödülleri gören mahşer halkı, ah keşke dünyada iken biz de hastalansaydık da cesedlerimizi makaslarla kesseydiler, diyerek onların elde ettikleri mükafatlara imreneceklerdir.
Hadis-i Şerif (Taberani,Mucemul-Kebir).