Hep Beraber Hadis Okuyalım

Hep Beraber Hadis Okuyalım

Hep Beraber Hadis Okuyalım
Hep Beraber Hadis Okuyalım

Kazançların en helal ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz.

Bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz almak için ) aldığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aldığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı olduğunda borçluyu sık boğaz etmez.
hadis-i şerif ( Beyhaki )

Kul tövbe ettiğinde, Allah onun günahlarını amelleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder. Ta ki, Allahın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.
Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

Kıyametin hemen yakınında, kan dökülme (yani terör) günleri vardır
Hadis-i Şerif (Müsned).

Özür dileyeceğin her işten sakın.
Hadis (Camiüssağir).

Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zulme sapmalarından. Yıldızların (Burçların) yaşamlarına etkisi olduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden.
Hadis (İbn-i Asakir).

Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse okadar erkekle zina yapmış gibidir.
(Tirmizi 111)

Annesi Süleyman'a (a.s) şöyle demiştir "Ey oğlum gece çok uyuma. Zira gece çok uyumak kıyamet gününde kişiyi fakir bırakır".
(Sünen-i ibni Mace)

Kendisine, Allah'tan kork denildiği zaman öfkelenen kimseye bu, günah olarak yeter.
(Tebarani el mücemül kebir)

Üç kişi yüzümü göremeyecektir. Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, üzerime salavat getirmeyen.
(Hadisi Şerif)

Yatağa girince 3 defa: Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh. Okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.. (Tirmizi)

Paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası "ESTAĞFİRULLAH" demektir.
(Hadis-i Şerif Deylemi)