Çaresiz Hastalıklara Okunacak Dua

Çaresiz Hastalıklara Okunacak Dua
Çaresiz Hastalıklara Okunacak Dua

Dua, inanarak ve karşılığı Allah’tan beklenerek yapılmalıdır. Bunun için de yapılacak en önemli şey, Efendimiz (sas)’in yaptıklarını yapmak ve dua etmektir. Allah bazen duanın karşılığını hemen verir, bazen bekletir ve bazen de misliyle daha sonra, belki de ahirette verir…

ÇARESİ BULUNAMAYAN HASTALIKLARA DUALAR

Tıbbın tedavisinde aciz kaldığı bir hastalıktan ve verdiğidıraplardan kurtulmak isteyen kişi şu salâvatı gecede 313 kere ve 7 geceden az olmamak üzere okumaya devam ederse Allah’ın izniyle kısa zamanda sağlığına kavuşur.

ÇARESİZ DERDİN DERMANI SALAVAT VE DUA

“Essalâtü ves selâmü aleyke yâ seyyidi yâ Resullullâh huzbiyedii kallet hileti veşfi marazi yâ şafil ileti bi lûtfike ve keremike yâ tabibe külli dâin ve devâin külli şey’in yâ nebiyyir rahmeti ve yâ kaşifel gummeti ve yâ şefiil ümmeti ve yâ rahmeten lil âlemin”

ÇARESİZ DERDE ŞİFA BULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Bir bardak suya 40 adet Fâtiha Sûresi ve 7 kere de aşağıdaki şifa ayetleri okunur. Okunan su hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Bu şekilde 3 veya 7 gün devam edilmelidir.

HASTALIK DUASI

“Ve yeşfi sudûre kavmin müminin. Ve yüzhib gayze kulubihim. Ya eyyühen nasü kad câeküm mevizaten min rabbüküm ve şifsün limâ fissuduri ve hüden ve rahmeten lil mü’minin. Yahrücü min bütûnihâ şerâbün muhtelifün elvanühü fihi şifaün linnâs Ve nünezzilü minel kuranî mâ hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Ellezi halakani fehüve yehdîn. Vellezi hüve yutimünî ve yeskin. Ve izâ mariztü fehüve yeşfîn. Kul hüve lillezine âmenû hüden ve şifâ”