Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması

Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması

Cevşen ‘ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması
Cevşen ‘ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması

İmam Zeynelâbidî'nin rivayetine göre, Cevşenül-Kebîr, Hz. Peygambere bir gazve esnasında Cebrail'in getirdiği kudsî bir münacattır. Cebrail, Peygambere Cevşeni sunduğunda, "Zırhı çıkar, bunu al" demiştir.

Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması
Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması

 

Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması
Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması

 

Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması
Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam Mobil Uygulaması

Cevşen-ül Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velâyet, telâhuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duâda dahi onun misli yoktur!

Tüm Cihazlarınızla Uyumlu

Mobil Uygulamasını indir