Çok Çaresiz Zor Anlarda Okunacak Muazzam Dualar Sureler Esmalar

Çok Çaresiz Zor Anlarda Okunacak Muazzam Dualar Sureler Esmalar

Çok Çaresiz Zor Anlarda Okunacak Muazzam Dualar Sureler Esmalar
Çok Çaresiz Zor Anlarda Okunacak Muazzam Dualar Sureler Esmalar

Dua, inanan insanlar için büyük bir manevi zırhtır. Dua ile kişi her türlü musibetten korunur ve yine kişi içten arzuladığı her türlü isteğine kavuşur. “Dua müminin silahıdır.” Bu dua bir dilek ya da hacet duası değildir. Bazen bir kaza-bela durumunda kişi çok zor durumda kalır ve duayı hemen orada okuması icap eder. Bazen de özel hayatla ilgili olan ve belli bir sürece yayılan sıkıntılı durumlarda dua etmek gerekebilir.

Zor durumda kalınca okunacak duanın sözleri

“Bismillahirrahmanirrahim”

Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehû sehlen ve ente tec’alü’l-hazne izâ şi’te sehlen

“Allah’ım! Ancak senin kolaylaştırdığın şey kolay olur. Sen dilediğin zaman sert, katı ve zor olan bir şeyi kolay ve yumuşak yaparsın.” (İbnü’s-Sünni)

Zor durumda kalınınca okunabilecek sureler

Haşr suresi her türlü ailevi meselelerle özel sorunların hayırla neticelenmesine vesile olur.

Tahrim suresini devamı okuyanlar düşmanlardan gelebilecek zararlara karşı korunmuş olurlar.

Kalem suresini okuyanlar nazar illetinden ve onun getirdiği sıkıntılardan hıfzolunurlar.

Müzemmil suresi sağlık ile alakalı durumlarda şifa duası hükmündedir.

Buruç suresi önemli bir karar vermek zorunda olanların basiretinin açılmasını sağlar. Bu sureyi okumak kişinin doğru kararlar almasına vesile olur.

Duha suresi eşler arasındaki sıkıntılı süreçlerin atlatılmasına vesile olur.

Hümeze suresi her türlü dedikodu ve iftira neticesinde düşülen zor durumlardan kurtuluşu sağlar.

İhlas suresi kişinin mazlum olması halinde hakkına kavuşmasına vesile olan bir suredir.

Zor durumda kalınınca okunacak esmalar

Kaza-bela durumlarında bazen o kadar ani olaylar gelişir ki kişi dua etmek yerine ancak “Ya Rabbim” “Ya Kadir” gibi bir nidada bulur. Bazen Allah katında bu tarzda içten bir seslenme en uzun dualardan dahi daha etkili olabilmektedir.

Kişinin zor durumlardan kurtulmasını sağlayan ve Kuran ayetlerine dayanan esmaların hitaplı şekilleri şöyledir:

Ya Vâlî, Ya Berr, Ya Hafîz, Ya Kadîr, Ya Latîf, Ya Mukît, Ya Nesîr, Ya Rahîm, Ya Rahmân, Ya A’lem

El-A’lem
Her şeyi en iyi bilen demektir. Zira Allah’a hitaben “Ya A’lem” diyen kulunun sıkıntısını Allah kulundan daha iyi bilmektedir.

El-Berr
Merhameti bol ve kullarına iyilikte bulunan demektir.

El-Hafîz
Varlıkları muhafaza eden ve her türlü kötülüğe karşı müminleri koruyan demektir.

El-Kadîr
İstediğini yapma gücüne sahip, gücü her şeye yeten demektir.

El-Latîf
Çok merhametli, ihsan sahibi demektir.

El-Mukît
Her şeye gücü yeten, rızık veren, mükâfat veren anlamındadır.

En-Nesîr
Sürekli yardım eden, kullarını zor durumda bırakmayan anlamındadır.

Er-Rahîm
Çok merhametli, rahmetine sınır çizilemeyen demektir.

Er-Rahmân
Çok merhametli olan ve sonsuz rahmet sahibi anlamındadır.

El-Vâlî
Koruyup gözeten, yardım eden, kullarını yalnız bırakmayan demektir.