Muazzam Etkili Zenginlik Duası

Muazzam Etkili Zenginlik Duası

Muazzam Etkili Zenginlik Duası
Muazzam Etkili Zenginlik Duası

Zenginlik duası, müminin helal dairesi çerçevesinde mal mülk sahibi olmak için yaptığı etkili bir niyazdır. İslam dünyasında bereket duası ile birlikte en yaygın okunan dualardan biridir.
Malı mülkü veren ve kişiyi zenginleştiren Allah'tır. Bu konuda Kuran'da şu ayetler vardır:

"Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?" (Duha-8)

"De ki: 'Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.'" (Al-i İmran-26)

Hz. Muhammed de zenginliği överken şöyle bir hadis söylemiştir:

“Allahü teâlâ birine çok mal verir, bu da malını Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerde harcarsa, bu kimseye gıpta etmek, imrenmek yerinde olur.” (Buhari)

Zenginlik duası edecek kişi Allah'a kulluk etmenin her şeyden kıymetli olduğunu bilmeli ve ahirette dünya malının insanı kurtarmayacağını hesaba katmalıdır. Çünkü takva sahibi olmak ile mal mülk sahibi olmanın hiçbir alakası yoktur ve kişi sadece amelleri ile değerlendirilecektir.

Zenginlik duası edilmeden önce mutlaka abdest alınmalıdır.

Zenginlik duasının sözleri

"Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb"

"Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin! dedi.”

Ancak bilinmelidir ki sadece duanın Arapça hali 12 defa okunacak bu Türkçe tercüme hiçbir surette okunmayacaktır.

Zenginlik duası vesilesi ile zenginleşen, hadsiz mal ve mülke ulaşan sayısız insanın rivayeti aktarılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki veren de alan da yalnız ve ancak Allah'tır.

Allah’ın güzel isimlerinden biri el-Melik’tir ve bu isim bütün kainatın gerçek sahibi anlamına gelir. Allah’ın bir diğer ismi ise er-Rezzak yani rızık dağıtandır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere mülkün sahibi O’dur ve O ancak dilediğine, dilediği kadar verir.