Cuma Günü Okunacak Etkili Dualar

Cuma Günü Okunacak Etkili Dualar
Cuma Günü Okunacak Etkili Dualar

Cuma günü gün doğumunda, namaz öncesi ve namaz sonrası okunması hayırlı olan faziletli dualar vardır. Bu dular faziletlii gün olan Cuma akşamından başlanılarak okunduğunda okuyan kişinin dilekleri kabul olur, duaları geri çevrilmez.

Cuma akşamı öncelikle Ayet-el Kursi okunmalıdır.

‘’ Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.’’
Ayet-el Kursi duası okunduktan sonra Cuma duasıEsma-ül Hüsna, Salavatı Şerif, Kehf Suresi, okunur. Ayrıca bir hadis-i şerifte Cuma günü okunacak dualar ile ilgili şöyle buyuruluyor. Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İk Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.

Cuma günü okunacak dualar için:
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. 
Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana 
Cennette bir köşk ihsan edilir.Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.
Cuma günü gusl edenin günahları affolur.
Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.
Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

Abdullah bin Ömer buyurdu Bir dileği olan kimse az veya çok sadaka versin. Cuma namazında sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.

‘’Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.’’