Dargın Çiftlerin Barışması için Dua

Dargın Çiftlerin Barışması için Dua

Dargın Çiftlerin Barışması için DuaDargın Çiftlerin Barışması için Dua

Perşembe gecesi abdest alınır 2 rekat namaz kılınır,Dargın eşlerden biri içinden “Ya Mani” esmasını okursa eşlerin arası düzelir.

Peygamber Efendimiz ( sav )’in de belirttiği gibi eşler değil tüm kişiler arasında hatta 3 günden fazla küslük helal değildir, hadisine dayanarak eşler içinde aynı şeyler söylenebilir. Dargın eşlerin barışması için ise Enfel Suresinin 63 ayeti 313 kere okunması tavsiye edilmiştir

Enfel Suresi 63.ayet

"Bismillahirrahmanirrahim.Ve ellefe beyne kulübihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulübihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim."

Meali: "Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin (verseydin), onların kalplerin arasını birleştiremezdim. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Aziz’dir, Hakim’dir.”

Bu duanın hemen ardından "100 defa Ya Kadir,Ya Allah,Ya Rahman,Ra Rahiym,Ya Kerim" okunması tavsiye edilmiştir.

Celcelutiye duası eşler için biri tarafından okunabilir ya da eşlerden biri okuyabilir.
"Fettekullâhe ve aslihû zâte beynikum ve etîûllâhe ve resûlehû in kuntum mu’minîn(mu’minîne)."
Meali: Artık Allah’a karşı takva sahipleri olun. Aranızdaki durumları düzeltin. Eğer müminlerdenseniz Allah’a ve Resulüne itaat edin. Bu ayeti kerime dargın eşlere okunup üflenmelidir.

Peygamber efendimiz ( sav ), sahabeler arasında eş ve arkadaşları ile arası bozulanlar için şu duayı öğütlemiştir.

"Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina."

Meali: Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Bizleri ayrılığa düşürme. Aramızı ve sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar, iman ve islam aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah’ım Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi her türlü kötülükten ve günahtan koru.