Dinimizde Kadının Çalışması Doğrumudur

Dinimizde Kadının Çalışması Doğrumudur
Dinimizde Kadının Çalışması Doğrumudur

İslam dini kadınlara büyük hak ve özgürlükler tanımasıyla kadınları kömür parçası olmaktan kurtarıp adeta korunmuş bir elmas haline getirmiştir. Bu anlamda dinimiz kadınları korumak ve her zaman kadınların rahat etmesini sağlamak amacıyla hükümler koymaktadır.

Bu manada kadınların çalışıp çalışmaması akla takılan konulardan biri olmaktadır. Dinimizde kadınların çalışması ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde herhangi bir delil yoktur.

Dinimizde kadınların çalışmasına engel olabilecek durumlar ayeti kerimelere göre şu şekilde açıklanmıştır:

  • “Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar.’’ (1) Nisa Suresi, 34 Bu ayeti kerimeye göre geçimi sağlamak adına görevli olan erkeklerdir. Yani çalışmakla yükümlü olan taraf kadınlar değildir. Ailesinin geçimini sağlayan bir erkek varken kadının çalışması bazı kesimler tarafından garipsenebilir. Ancak ayeti kerimede iyi kadınların itaatkâr olduğundan da bahsedilir. Bu itaatkârlık kadının erkeğe olan itaatidir. Yani bir erkek karısının çalışmasını istemiyorsa kadın çalışamaz.
  • ”Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin.’’ (2) Ahzab Suresi, 33 Bu ayeti kerimede ise evlerde oturmaktan kastın kötü işler (fuhuş, zina) gibi işlerden dolayı dışarı çıkmayın anlamındadır. Aynı zamanda kadınların korunması için evlerinde durmalarının daha uygun olduğu bildirilmiştir. Cahiliye dönemi kadınları para kazanmak adına açılıp saçılarak geziyor ve çeşitli şeyler yapıyorlardı. İslam dini buna bir sınırlama getirmiş ve para kazanma uğruna açılıp saçılamayacağı ve dışarıda böyle çıkılamayacağını bildirmiştir.
  • Tesettürlü bir şekilde çalışmaya önem veren İslam dini halvet konusunda da kadınları koruyacak olan kurallar koymuş ve kendisine helal olan erkekler dışındaki erkeklerle baş başa kalmayı caiz görmemiştir.
  • Kadınların çalıştıkları ortamlarda başka erkeklerle laubali davranışlar sergilemesi de İslam dini tarafından caiz görülmemiştir.

Günümüzde İslam dini tarafından belirlenen bütün çizgiler tamamen kadınları korumaya yöneliktir. Kadınların asıl görevleri evlerindeki nesli yetiştirmek ve ev içerisindeki geçimi sağlamaktır. Kadın dışarı çıktığında ev içerisindeki görevler büyük bir çoğunlukla aksayacaktır. Bununla da kalmayıp kadının evindeki huzuru kalmayacaktır. Dinini yaşamak isteyen bayanların İslam çerçevesindeki işlere yönelmesi daha uygun olacağı gibi günümüzde evden iş imkânları da oldukça fazladır. Bu mana da kadınların asıl görevlerine ek olarak isterlerse evlerinden çalışmaları daha kolay olmaktadır.