Doğumdan Önce ve Doğum Esnasında Okunacak Ayetler ve Dualar

Doğumdan Önce ve Doğum Esnasında Okunacak Ayetler ve Dualar

Doğumdan Önce ve Doğum Esnasında Okunacak Ayetler ve Dualar
Doğumdan Önce ve Doğum Esnasında Okunacak Ayetler ve Dualar

Doğum Yüce Rabbimiz tarafından insanlığa sunulmuş, lütfedilmiş en güzel en mucizevi şeylerden biridir, güzel olduğu kadar meşakatli ve zor olduğundan bizleri biraz endişelendiren ve korkutan bir durumdur,ama Yüce Rabbimiz bu gibi zor durumlarda biz kullarına sığınacağımız dualar ve ayetler bahşetmiştir.

Yapmamız gereken endişelenmeden korkuya mahal vermeden Allaha sığınıp bize bahşetmiş olduğu bu duaları okumaktır.
Bu duaları okuyanlar doğumda bir kuş gibi rahatlayacaklardır inşallah!..

NOT:Bazı ayetlerin kuran okumayı bilmeyen arkadaşlarım için latin harfleriyle yazılışlarını verdim.

Bu duaların yanında, hurmanın da doğumu kolaylaştırdığını birçok yerde okumuştum. Ama erken doğum riskine karşı 36. haftadan sonra daha fazla yemekte yarar var.

DOĞUMDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR:

Doğumdan önce ne zaman başlarsanız başlayın;
Öncelikle Yasin Suresi,
Fetih suresi,
Tebareke,
Amme,
Ayet-el Kursi
Fatiha,
Felak-Nas,
İhlas
Bu sureleri günlük istediğiniz kadar bir şişe Zemzeme okuyabilirsiniz. Doğuma giderken de zemzemi içersiniz.

DOĞUMDAN KISA SÜRE ÖNCE OKUNACAK DUALAR:

1. MERYEM SURESİ 23-24-25-26. AYETLER

Bismillahirrahmanirrahim
“Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya”

2. Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

ARAF SURESİ 54. AYET

Bismillahirrahmanirrahim
“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın”

3. İNŞİRAH SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elem neşrah leke sadrek
2. Ve vada'na 'anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa'na leke zikreke
5. Feinne me'al'usri yüsren
6. İnne me'al'usri yüsren
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

4. İNŞİKAK SURESİ İLK 6 AYET

Bismillahirrahmanirrahim
“İzessemaunşakkat. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ve izel'ardu muddet. Ve elkat ma fiyha ve tehallet. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.”

5. ABESE SURESİ 19-20. AYET

Bismillahirrahmanirrahim
“Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu.”

DOĞUM ESNASINDA KENDİNİZ VE YAKINLARINIZIN OKUYACAĞI DUALAR:

1.Ashâb-ı Kehf İsimleri: Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Kıtmîr.
2. Rabbiyesir vela tuassır Rabbi temim Bil hayr.
3. Lailahe illa ente subhaneke inni kuntuminezzalimin
4. Yine -MERYEM SURESİ 23-24-25-26. AYETLER-
5. Her sancıda -ABESE SURESİ 19-20. AYETLER-

İnşaallah Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Herkese hayırlı, sağlıklı ve kolay bir doğum diliyorum...