Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dualar

Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dualar

Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dualar
Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dualar

Cinsel İliskiye Girmeden Önce Okucak Dua: “Bismillah,Allahümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi'ş-şeytane mâ razaktenâ

بِسْمِ اللهِ ا لّلهُمََّ جَنِّبْناَ الشَّيْطاَنَ وَجَنَِّبِ الشَّيْطَانَ ماَرَزَقْتَناَ

ANLAMI:”Allah’ın adıyla. Allah’ım bizi şeytandan ve şeytanı da bize ihsan edeceğin şeylerden (çocuklardan) uzaklaştır.”
“Allah'ın ismiyle, Allah'ım, bizi ve bize vereceğin evladımızı şeytanın şerrinden muhafaza eyle“

Bu dua okuduktan sonra cima(cinsel ilişkiye girilir) edilir ve hamile kalınırsa, şeytan ona zarar vermez.

Resulullah Efendimiz (asm),

"Cimada Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır." buyurdu. (bk. Buhârî, Bed'ul-halk 11; Müslim, Nikâh, 18)

Buna göre:

a. Kadın veya erkek eşiyle cinsel ilişkiye başlarken besmele çekerek hadîste geçen duayı oku­ması müstehabdır. İmam Gazali besmeleden sonra İhlas sûresini okuyarak tekbir ve tehlil getirmenin de müstehab olduğunu söy­lemiştir.

b. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak ona duâ etmek ve Onun ismiyle teberrük eylemek, yapılan her işi Allah Teâlâ'nın müyesser kıl­dığını hatırlamak gerekir.

c. Hadîs-i şerîf şeytanın insana ana rahminden başlayarak ölün­ceye kadar musallat olduğuna işaret etmektedir.