Dua Etmenin Fazileti

Dua Etmenin Fazileti

Dua Etmenin Fazileti
Dua Etmenin Fazileti

1. Yahya bin Ebi Kesir rivayet ediyor:

İnsanların en çok ibadet edeni Kur’ân’ı en çok okuyandır. Ve en faziletli ibadet de duadır.

2. Hz. işe’den (radıyallahu anha) rivayetle:

En faziletli dua, kişinin kendisi için yaptığı duadır.

3. Cabir’den (ra) rivayetle:

En faziletli zikir, “Allah’tan başka ilâh yoktur” demek, en faziletli dua da, “Hamd Allah’a mahsustur” demektir.

4. Numan bin Beşir rivayet ediyor:

“En faziletli ibadet duadır.”

5. Enes (ra) rivayet ediyor:

“Bütün iyilikleri işleme ibadetin yarısı, dua da öbür yarısıdır. Allah bir kulu için hayır murat ederse kalbini duaya meylettirir.”

6. Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Allah Tealâ şöyle buyuruyor: “Bana dua etmeyene gazap ederim.”

7. Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor:

“Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur.”

8. Enes’den (ra) rivayetle:

“Dua ibadetin özüdür.”

9. Enes (ra) rivayet ediyor:

“Duayı çok yapın. Çünkü dua gelmesi kesin olan kazayı defeder.”

10. Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor:

“Anne babaya iyilik, ömrü uzatır. Yalan rızkı azaltır. Dua kazayı geri çevirir. Azîz ve Celîl olan Allah’ın yaratıkları hakkında iki kazası vardır. Biri değişmez, diğeri ise değişir.”

11. Hz. Ali (ra) rivayet ediyor:

“Dua müminin silâhı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.”