Kimin Duası Kabul Olmaz?

Kimin Duası Kabul Olmaz?

Kimin Duası Kabul Olmaz
Kimin Duası Kabul Olmaz

Allah Kimin Duasını Kabul Etmez?

Allah’ın, duasını kabul etmediği kimseler de vardır.

Abdullah bin Abbas (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

“Zulme uğradığı hâlde kendisi de başkasına zulmetmiş olan bir kimsenin duasını kabul etmemeye Allah kesin karar vermiştir.”