Duaların Kabul Şartları ile İlgili Hadisler

Duaların Kabul Şartları ile İlgili Hadisler

Duaların Kabul Şartları ile İlgili Hadisler
Duaların Kabul Şartları ile İlgili Hadisler

1. Kul Allah’a dua etmeye başlayınca, “Ya Rabbi, ya Rabbi!” diye Allah’a dua ettiğinde Allah şöyle buyurur:

“Duana icabet ediyorum. İste ki sana verilsin.”

2. Hz. Enes’ten (ra):

Bir gün Resulullah (asm) ile beraberdik. Bir adam,

Okunuşu: “Yâ Bediassemvati yâ Hayyu yâ Kayyumu, innenî es’elüke.”

Meali: Ey Bediassemavat ve ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım! Senden istiyorum) diye dua etti.

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Bu adam nasıl bir isimle dua etti. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu isimle yapılan duaya Allah icabet eder, onu reddetmez.”

3. Hz. Enes (ra) yine anlatıyor:

Bir ara yine Hz. Peygamber (asm) ile beraberdik. Bir adam ayakta namaz kılıyordu. Namazını kılınca, şu duayı yaptı:

“Allahümme innî es’elüke bi enne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel Hennânu’l-Mennânu yâ Bedîassemavâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâmi, es’elükel Cennete ve eûzü bike minennâri.”

(Meali: Allah’ım, Sana hamd eder ve Senden isterim. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sen Hannan ve Mennansın. Sen yerlerin ve göklerin yaratıcısısın. Sen celâl ve ikram sahibisin. Hay ve Kayyum Sensin. Senden Cenneti istiyorum ve Cehennemden Sana sığınıyorum.)

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Allah’a yemin ederim ki, bu adamın bu İsm-i Azamla yaptığı dua asla reddolunmaz. Bu dua ile istenilen her şeyi Allah verir.”

Hz. İbn-i Abbas (ra), her kim bu dua ile Allah’tan bir şey isterse mahrum edilmeyeceğini yeminle haber veriyor.

4. Hz. işe (radıyallahuanha) anlatıyor:

“Kul dört defa ‘yâ Rabbî!’ diye Hakka sığınırsa, Allah onun duasını kabul eder, onu mahrum bırakmaz.”

5. Hz. Semre diyor ki:

Ben Ebu Bekir’den ve İbn-i Ömer’den defalarca duydum ki, Peygamberimiz buyurdu: “Şu duayı kim okursa, Allah’tan ne isterse, Allah onun isteğini verir.

Dua şudur:

Okunuşu: “Allahümme ente halaktenî ve ente tehdinî ve ente tütimunî ve ente tüskinî ve ente tümîtünî ve ente tühyînî.”

Meali: “Allah’ım, Sen beni yarattın ve beni hidayete erdirdin, beni Sen yedirir ve içirirsin ve beni Sen öldürür ve diriltirsin.”