Duanın Fazileti İle İlgili Ayet-i Kerimeler

Duanın Fazileti İle İlgili Ayet-i Kerimeler

Duanın Fazileti İle İlgili Ayet-i Kerimeler
Duanın Fazileti İle İlgili Ayet-i Kerimeler

Okunuşu: “Ve izâ seeleke ibâdî annî fe innî karîbün ucîbü da’vet’dâi izâ deânî felyestecîbû lî.”

Meali: “Kullarım, sana Benden sordukları zaman (bilsinler ki ) şüphesiz Ben onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da Benim davetime icabet etsinler.”

Okunuşu: “Ud’û Rabbekum tedarruan ve hufyeten innehû lâ yuhibbül mu’tedîn.”

Meali: “Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu, O aşırı gidenleri sevmez.”

Okunuşu:”Ve kâle Rabbukümudûnî estecib leküm innellezîne yestekbirûne an ibadeti se yed’hulûne Cehenneme dâhirîn.”

Meali: “Ve Rabbiniz, ‘Bana dua edin, Ben de sizin duanıza cevap vereyim’ buyurdu. Bana ibadet etmekten kibir edenler hakir olarak Cehenneme girecekler.”

Okunuşu: “Kulid’ullâhe evid’urrahmâne eyyen mâ ted’û felehül esmâul hüsnâ.”

Meali: “De ki: Ona ister Allah diye, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler Onundur.”