Düşmandan ve Zalimin zulmünden kurtulmak isteyenler

Düşmandan ve Zalimin zulmünden kurtulmak isteyenler

Düşmandan ve Zalimin zulmünden kurtulmak isteyenler
Düşmandan ve Zalimin zulmünden kurtulmak isteyenler

Bu dua sabah akşam (19) defa besmele ile birlikde okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, Kayyumü, Hakemün, Adlün, Kudusün, Neccinii Minel kavvimizzaalimiyn

”Düşmanın hilelerinden kurtulmak isteyenler.

Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün Hayyün, Kayyumü, Hakemün, Adlün, Kuddusün, Hasbünallahü ve nimel Vekiyl”