DÜŞMANIN GÖZÜNÜ,DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER

DÜŞMANIN GÖZÜNÜ,DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER

DÜŞMANIN GÖZÜNÜ,DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER
DÜŞMANIN GÖZÜNÜ,DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER

Bu dualar sabah akşam besmele ile 19 defa okunması gerekmekdedir .Düşmanın gözünü bağlamak isteyenler

Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün Düşmanın dilini bağalamk isteyenlerBismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, men ade fe yen tekımüllahü minhü.”