Düşmanlığa Karşı Okunacak Dua

Düşmanlığa Karşı Okunacak Dua 

Düşmanlığa Karşı Okunacak Dua
Düşmanlığa Karşı Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz ( sav ), Müminler kızgınlık anında sabretmeyi, kendilerine yapılan kötülüğü affetmeyi başardıklarında, Allah onları düşmanlarına karşı korur ve düşmanları onlara boyun eğer.(Buhari) buyurmaktadırlar. 

Düşmanı olan kimse, Allah’a hamd, Peyamber Efendimiz ( sav )’e salavat getirerek Hizbü’n Nasr duasını bol bol okuyarak Allah’a sığınmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Manası:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
Allâhım! Kahrının gücü, yardımının imdat hızı, haramlarının çiğnenmesine olan hassasiyetin, ayetlerine sığınan kimseleri olan himayen hürmetine!… Yâ Karîb (Yakın)! Yâ Semî’! (İşiten)Yâ Mücîb! (Duaları kabul eden) Yâ Serî’! (Hızlı azab veren) Yâ Cebbâr (Kahhar)! Yâ Mütekebbir! (Kibirli) Yâ Kahhâr! (Kahreden) Yâ şedîde’l-batş! (Kahrı şiddetli),

Ey zorbaların kahrının âciz bırakamadığı! Ey zalim hükümdar ve günahkar düşmanlardan âsilerin helakinde zorlanmayan Allahım! Bana tuzak kuranların tuzaklarını kendi boyunlarına geçir! Bana hile yapmak isteyenlerin hilelerini kendi başlarına çevir! Bana kuyu kazanları kazdıkları kuyulara düşür! Bana aldatma ağı atanların ağlarına Ey benim dayanağım! Kendilerini düşür! Kendilerini av eyle o ağlara! Kendilerini esir eyle o ağlarda!