İftarda Okunacak Dualar

İftarda Okunacak Dualar

İftarda Okunacak Dualarİftarda Okunacak Dualar

İslamın 5 şartından birisi oruç tutmaktır. Rabbimizin emriyle senenin bir ayını oruçlu geçiririz. Oruç imsak vaktinin çıkması ile başlayan ve iftar vaktinin girmesi ile sona eren Müslümanlar için farz olan bir ibadettir.

İki cihan selveri Peygamber Efendimiz ( sav ) bir hadis- i’nde şöyle buyurmuştur:“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası, Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder. Muaz İbn Zühre ( ra ) beyan ediyor. Bana bildirildi ki, Peygamber Efendimiz ( sav ) iftar ettiği zaman şu duayı okurdu. Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.

Anlamı:

Ey Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.
Bir başka rivayette ise şöyle dua etmek gerektiği vurgulanmıştır. Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel’ ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü.

Anlamı:

Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.

Mervan ibni Salim, ibni ömer Radiyallahu Anhümadan naklediyor: Sallallahu Aleyhi Vesellem Resulullah Efendimiz, orucunu açınca şöyle derdi.
Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Allah’ü Teala’ya sevap kesinleşti. Cenabı Allah bütün dualarımızı kabul etsin.