EL ĞANİYY / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL ĞANİYY / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL ĞANİYY
EL ĞANİYY

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: SabahEbced değeri ve Günde zikir sayısı: 1.060

Anlamı: Gani [ Çok zengin ve herşeyden müstağni ]

Kerameti: Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.Büyük servet ve geniş rızık okunur.Hiç bir şeye muhtaç olmaz.Hasta olan eline okur üfler elini ağrıyan yerine koyarsa şifa bulur.