EL CÂMİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL CÂMİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL CÂMİ
EL CÂMİ

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah

Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 114

Anlamı: Cami [ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan ]

Kerameti: Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.Küsleri barıştırmak içindir.