El-Hafıd (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hafıd (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hafıd (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Hafıd (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Hâfıd

Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O aşağılatıcı, yücelticidir." (Vakia, 3)

Allah, bu dünyada ve ahirette mü'min kullarını yükselten, inkarcı ve münafıkları da alçaltandır. Allah, dilediği kulunu indirir, dilediğini de yükseltir. Kulların yükselmesi, alçalması, zenginleşmesi ve yoksullaşması Allah'ın elindedir. Bil ki, asıl alçaltılmış kimse; ilâhi başarı ve yardımdan yoksun bırakılandır. Başarısızlık ve ümitsizlik içinde bulunan, nefsinin isteklerine yenilen, Rabb'inden bir iyilik görmeyen, kalbinde Rabb'ine dönme gücü bulmayan, dualarına güvenme hissini kalbinde duymayan kimsedir. Bu kimse terkedilmişlikle ödüllendirilmiştir. Daima meşgul ve sıkıntı içindedir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: "Yüce Allah, bu kitapla nice milletleri yükseltir, niceleri de alçaltır."
Dilediğini, kendince bilinen bir hikmet ile bir şekilde alçaltan, özellikle suçlu olanları sonunda mutlaka buna maruz bırakan O'dur. Kendisini tanımayan; emir ve yasaklarını dinlemeyen; yasaklarına açıkça karşı gelen, asi, hain, ve mütekebbirler, müstehak oldukları için nihayet alçaltırlar. Sebep bizzat kendileridir; haklarında Allah'ın geçerli kanunu işlemiş ve suçu oldukları için buna muhatap olmuşlardır.

Tenbih: Eğer iktidar sahibi ise; Cahil, tembel, gafil insanlara asla önem vermemeli ve onları yanından uzaklaştırmalıdır. Halka zulmeden, haksızlık yapan, alenen günah işleyen kimselere engel olmalıdır. aynı şekilde bid'atlere bulaşan kimselere de mani olmalı, onlara değer vermemeli ve kendisinden uzak tutmalıdır. Eğer iktidar sahibi değilse, Allah'ın kendisinden uzaklaştırıp, alçalttığı kimselerden de uzak durmalıdır. Eğer buna gücü yetmiyorsa, Allah'ın yükselttiklerini sevmeli, alçalttıklarından da nefret etmelidir. Çünkü Allah için sevmek veya nefret etmek, imanın bir gereğidir.

Havas ve Esrarı

El- Hafıd ism-i şerifi, zalim kişilwerin helak ve hakir olmaları için, "Ya Hafıd Celle celalühü" diyerek 1481 kere okunur.
Kim El- Hafıd ism-i şerifini 500 kere okursa, okunduğunda haceti yerine gelir. Cenab-ı Hak dilediğini kabul eder.
Bir kimse üç gün oruç tutup dördüncü gün bir mecliste "Yâ Hâfid" ismi şerini 70.000 kere okusa Hak sübhanehü ve teala o kimseyi düşmanın şerrinden korur.