EL HÂDÎ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL HÂDÎ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL HÂDÎ
EL HÂDÎ

Ya Hadi ismi şerifini Hergün 21 defa okuyan hidayet mertebelerine erişir.Çocukların itaatkar olması için okunur.Rızkını kolay kazanır.Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.EL HÂDÎ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL HÂDÎ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 21
Anlamı: Hadi [ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren ]

Kerameti: Ya Hadi ismi şerifini Hergün 21 defa okuyan hidayet mertebelerine erişir.Çocukların itaatkar olması için okunur.Rızkını kolay kazanır.Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Çocukların itaatkar olması için okunur.Rızkını kolay kazanır.Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.