El-Kaviyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kaviyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kaviyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Kaviyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Kavi

Her şeye gücü yeten.

Kayıtsız şartsız her şeye kadir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"... Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir." (Mümin, 22)
"Allah güçlüdür. O'nun cezası şiddetlidir" (Enfal, 52)
Cenab-ı Hak kuvvetli ve kudretlidir. O'nun kuvvetine hiçbir kuvvet karşı gelemez; kudretine hiçbir güç dayanamaz. Herşey O'na kolay gelir; hiçbir şey O'na güç gelmez. Kuvvet ve kudret O'ndadır. O'nun kuvvetine sığınmak boynumuzun borcudur.
Tarih boyunca Allah çeşitli kavimlere elçiler göndermiş, onlar vasıtasıyla insanlara kendi isteklerini bildirmiştir. Gönderilen elçiler de tek ilahın Allah olduğunu, yalnızca Allah'tan korkup sakınmak ve O'nun emirlerini yerine getirmek gerektiğini kavimlerine tebliğ etmişlerdir. Ancak bildirildiği üzere, kavimlerin çoğu inkara sapmış, elçileri yalanlamış ve Allah'ın azabını hak etmiştir. Her dönemde Allah'ın gönderdiği elçileri inkar eden, onlara mümkün olduğu kadar zorluk çıkaran, sıkıntı vermeye çalışan inkarcılar, Allah'ın azabını görünceye kadar bu tutumlarından vazgeçmemişlerdir. Bu önemli gerçeği kavrayamayan inkarcılar, asla erişemeyecekleri bir büyüklük hevesi içerisinde olmuşlardır. Allah'ın dilediğinde tek bir fırtınayla tüm mallarını yok edebileceğini, şiddetli bir yağmurla ekinlerini helak edebileceğini, bir mikropla tüm yakınlarını öldürebileceğini ve daha bunun gibi ellerindeki gücü, serveti yok edebilecek sayısız sebebi göz ardı etmişlerdir. Sonuç olarak yeryüzünde de, ölümden sonra ahirette de Allah'ın azabı ile yüz yüze gelmişlerdir.
Allah'ın güç ve kuvvetini bilen, kendi güç ve kuvvetiyle övünmeyi terk eder, Yüce güç sahibine yönelir. Bu isim kişiye, Allah'ın heybet ve ihtişamını, yüceliğini bilmeyi ve gücüne dayanmayı öğretir.

Havas ve Esrarı

El-Kaviyyu ismi şerifi, kalb, ruh ve bedenin kuvvetli olması ve düşman tarafından mağlup edilmemek için, "Ya Kaviyyü Celle Celalühü" diyerek 116 kere okunur.
El-Kaviyyu ismi şerifini "Ya Kaviyyü Celle Celalühü" diyerek zikreden maddi ve manevi olarak güçlenir.
El-Kaviyyu ismi şerifini mazlum "Ya Kaviyyü Celle Celalühü" diyerek 1.000 kere okursa zalim bi iznillah helak olur.