El-Vekil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Vekil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Vekil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Vekil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Vekil

Her şeye vekil

En büyük vekil. Güvenilip dayanılan. Yaratıkların işlerini üzerine alan ve daha iyisini yapan ve kullarına yardım etmesine yetendir.

Cenab-ı Hak buyuruyor.

"Vekil olarak Allah yeter." (Nisa, 81)
" 'Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!' dediler." (Al-i İmran, 173)
"Benden baska vekil edinmeyin" (İsra,2 )
Vekil, vekalet verenin ihtiyaç duyduğu bütün şeyleri adına yapmaya yetkili kıldığı kimsedir.
Rabbimiz vekilimizdir. Bütün işlerimiz O'nun kudretiyle cereyan etmektedir. O ne güzel vekil ve ne güzel yardımcıdır. Ancak tedbir almamız, ondan sonra Rabbimize vekaletimizi vermemiz gerekmektedir. Tedbiri almadan takdire küsmek haksızlıktır.

Allah iman sahibi olan, samimi kullarına karşılaştıkları her türlü durum ve şartta Kendisine güvenmelerini söyler. Nitekim tüm peygamberler Allah'ın dinini anlatırken, birçok zorlukla karşılaşmış, hitap ettikleri topluluklar çoğu zaman onlara düşmanlıkla karşı çıkmışlardır. Ancak elçiler, Allah'ın birliğini, O'nun emir ve yasaklarını anlatma konusunda her zaman cesur ve kararlı bir tutum sergilemişlerdir. Hep Allah'ı vekil edinmişler, yalnızca O'nun hoşnutluğunu gözetmişlerdir.

Tevhidin hakikatini anlamak için kul, kalbini işlerden uzak tutmalı, bütün işleri Allah'a havale etmeli, bu işlerin sıkıntı ve zorluklarıyla kalbini meşgul etmemelidir. Vekil olan Allah pek zengindir. Vekil'in pek zengin, vefakar ve cömert olduğuna göre Mevla'na ibadet etmeye yönel. Allah'ı tanıyan kimsenin, bütün işlerinde O'na tevekkül etmesi ve her işini O'na havale etmesi gerekir.

Havas ve Esrarı

El-Vekil ism-i şerifi, maddeten ve manen zengin olmak için, "Ya Vekil Celle Celalühü" diyerek 66 kere okunur.
El-Vekil ism-i şerifini, "Ya Vekil Celle Celalühü" diyerek zikrine devam edenin kalbine sükunet iner üzüntüleri yok olur.